Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, klasy I – III, a realizowany jest w ramach godzin lekcyjnych i związany jest z prezentowanymi w Galerii wystawami (około 10 spotkań).

Opiekunowie deklarują uczestnictwo dzieci w danym roku szkolnym na cały cykl spotkań.

Przebieg zajęć:

– zwiedzanie wystawy z przewodnikiem,

– prelekcja, wprowadzenie w tematykę sztuki,

– zajęcia plastyczne z dziećmi, inspirowane aktualną wystawą, prowadzone przez instruktorów plastyków z CKiS.

Potrzebny czas do realizacji programu to około ok. 2 godziny lekcyjne na każde spotkanie. 

Zajęcia są prowadzone prze Cecylię Bielecką-Karasińką i Olgę Mosur.

 

Uwaga!

Instruktorzy CKiS w porozumieniu z opiekunami ustalają materiały potrzebne dzieciom na zajęcia, które zakupuje CKiS za odpłatnością albo dzieci przynoszą swoje materiały niezbędne do planowanych zajęć.

 

Wersja skróconego programu edukacyjnego o sztuce dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zwiedzanie aktualnej wystawy z przewodnikiem oraz prelekcja wprowadzającą w tematykę sztuki w nawiązaniu do danej wystawy
( ok. 45 minut).