W związku z zapytaniem o ofertę obsługi technicznej Majówki Hrabiny Zofii organizowanej
w dniach 27/28 maja, po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano  ofertę firmy:

Agencja Artystyczna „ROBAN” 
Ul. ks. Mroczka 75a
43-600 Jaworzno 

 Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.