Eliminacje miejsko-gminne
do 
57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Krzeszowice 2012

14 marca 2012, środa, godz. 9.00

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniu 14 marca 2012, w środę, od godz. 9.00, w Pałacu Vauxhall, siedzibie CKiS. Występy będzie oceniać Komisja Konkursowa, powołana przez CKiS w Krzeszowicach.


Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: Recytatorski”, „Wywiedzione ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, „Poezja śpiewana”.

Szczegółowe zasady dotyczące każdego z turniejów przedstawione są w regulaminie. 

 

Karty zgłoszeń można:

  1. przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice,
  2. składać w sekretariacie CKiS, w godz. 8.00-16.00,
  3. przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@kulturakrzeszowice.pl, wnieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca.

Wyłonieni przez Komisję Konkursową laureaci będą mogli uczestniczyć w kolejnym etapie konkursu, na szczeblu powiatowym.
CKiS nie zapewnia transportu uczestników na kolejne eliminacje.

Szczegółowe informacje pod numerem 12/ 282 14 65 lub 602 726 353.

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania:

karta uczestnika turnieju poezji śpiewanej

karta uczestnika turnieju teatrów jednego aktora

karta uczestnika konkursu recytatorskiego

regulamin konkursu