POLSKI PLAKAT
SPORTOWY I OLIMPIJSKI
wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

28 października – 2 grudnia 2016
Wernisaż: 28 października, piątek, godz.19.00

Wystawa prezentuje 40 plakatów ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, które ukazują ważne wydarzenia sportowe XX wieku. Szczególnym aspektem ekspozycji jest twórczość polskich mistrzów plakatu, reprezentujących tzw. polską szkołę plakatu, takich jak: Jerzy Skolimowski, Tadeusz Trepkowski, Eryk Lipiński, Maciej Urbaniec, Piotr Młodożeniec, Andrzej Pągowski czy Karol Śliwka. 

Polski plakat artystyczny XX wieku charakteryzował się prostym znakiem graficznym, płaskością plamy barwnej, a nade wszystko malarską stylizacją motywów, które ukazywał. Nadrzędną zasadą sztuki plakatu była postulowana wówczas oszczędność formy, co doskonale wyraził Maciej Urbaniec, nawołując: „Nie hałasuj niepotrzebnie (…). Mów krótko (…). Usuń z plakatu wszystko, co nie jest niezbędne”. 

Temat sportu – propagujący tężyznę fizyczną – stał się chętnie reprodukowanym motywem na łamach ówczesnej prasy oraz w codziennej reklamie.  W okresie międzywojennym jak również w epoce PRL zjawisku temu towarzyszyło podłoże ideologiczne, zgodnie z którym ewoluujące państwo polskie budowało swoją siłę także poprzez rozwój kultury fizycznej.

sponsor wystawy: 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS

sanus_logo