8 lutego 2019, w piątek o godz. 19.00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Michała Bacy „Portrety i Konterfekty”.

Michał Baca urodził się w Krakowie w 1958 r. Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył dyplomem w pracowni prof. Juliusza Joniaka w roku 1983. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Prezydenta m. Krakowa.

Autor 45. wystaw indywidualnych, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Zakopanem, Olsztynie, a także w Akwizgranie, Frankfurcie, Norymberdze, Wiedniu, Thorn (Holandia), Eferding (Austria) i Florencji. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. we Francji, Szwecji, Danii, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Laureat kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach malarskich. Jego prace znajdują się w licznych ko-lekcjach instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą.

Artysta o wystawie:
Na obrazach pokazanych na wystawie próbuję zmierzyć się z wizerunkiem człowieka, jego wyglądem, mową ciała i psychologią postaci. Frapuje mnie ludzka odmienność, bo każdy z nas, mimo pozornych podobieństw, nosi indywidualne piętno, które nigdy
się nie powtarza. Z drugiej strony ów charakterystyczny rys, który wyróżnia portretowanego z tłumu, generuje wielobarwną mozaikę tematów: beztroskę młodości, wdzięk i urodę kobiet, dojrzałość wieku męskiego, gorycz przemijania, zadumę starości.

Wystawa czynna do 15 marca 2019