Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a realizowany jest w CKIS w Krzeszowicach, w ramach godzin lekcyjnych.

Przebieg zajęć:
– wprowadzenie do tematu, krótka prelekcja,
– film historyczno-geograficzny „Krzeszowice i okolice” (czas trwania ok. 40 minut)
– „Krzeszowice na starych pocztówkach ze zbiorów Andrzeja Nąckiewicza” – planszowa wystawa historyczna, opowieść o starych Krzeszowicach.

Na zrealizowanie pełnego programu potrzebne są 2 godziny lekcyjne.

Dodatkowo zachęcamy do zorganizowania we własnym zakresie wycieczki, śladami poznanych na filmie miejsc historycznych.

Jako drugi film – do wyboru – proponujemy „Trzy Panie Potockie” (czas trwania ok. 30 minut).

Podsumowaniem programu jest konkurs wiedzy o mieście i gminie Krzeszowice z nagrodami dla zwycięzców.

 

W sprawie rezerwacji terminów prosimy o kontakt z panią Cecylią Bielecką-Karasińską, nr tel. 12 282 14 65, wew. 26.