PROGRAM  EDUKACJI  REGIONALNEJ
„Poznaj miasto i gminę Krzeszowice”

Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI organizowany w CKiS w Krzeszowicach w ramach godzin lekcyjnych w kilku etapach.

W programie:

I Etap
– wprowadzenie do tematu- krótka prelekcja
– film historyczno – geograficzny „Krzeszowice i okolice” (czas trwania ok.40 minut)
– „ Krzeszowice na starych pocztówkach ze zbiorów Andrzeja Nąckiewicza.” – planszowa wystawa historyczna, oprowadzenie z pogadanką (wystawa stała-hol CKiS)

II Etap
– projekcji filmu , „Trzy Panie Potockie” (czas trwania ok. 30 minut).

W ramach w/w cyklu sugerujemy aby nauczyciele/wychowawcy we własnym zakresie zorganizowali jako uzupełnienie:
– wycieczkę śladami poznanych na filmie miejsc historycznych.
– wizytę w bibliotece
– zwiedzanie Izby Regionalnej

III Etap
– praca plastyczna w nawiązaniu do programu np.  wyjście w plener ze   szkicownikami i rysowanie jednego z wybranych zabytków lub inna praca zaproponowana przez uczestników programu np. makieta, mapa itp.
– konkurs wiedzy o mieście i gminie Krzeszowice w formie testu oraz wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców.

Kontakt w sprawie programu:

Cecylia Bielecka- Karasińska
Olga Mosur

12 282 14 65 w 26
vauxhallgaleria@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa