25 października, piątek, godz. 19.00 – zapraszamy na promocję tomiku poezji Marty Dąbkowskiej i spotkanie z poetką.

Marta Dąbkowska, znana już poetka z naszego miasta, fizycznie uwięziona w swojej strasznej chorobie, z która tak dzielnie się zmaga, obdarzona jest niezwykłą duchowością, wrażliwością i talentem poetyckim. Rzadko się zdarza, by tak młoda osoba tak niezwykle dojrzale patrzyła na świat, tak go obserwowała i tak potrafiła ująć to w języku poezji. Poezji, której siłą jest spokojna obserwacja, a nie ocena życia, wyrozumiałość wobec jego niesprawiedliwości, braku reguł, sprzeczności i paradoksalności. Mimo wszystko uśmiech i pogoda. I, przywołując słowa Wisławy Szymborskiej – „zgoda na świat”. Swój kolejny tomik poezji Marta dedykuje siostrze, która zawsze wierzyła, że dojdę dalej, niż inni przewidują.

Pięknie ilustrowany przez znakomitego malarza Marcina Kołpanowicza tomik ukazał się dzięki Fundacji Bielecki Art. której fundatorem jest Janusza Bielecki, muzyk, kompozytor, promotor i mecenas sztuki.
Wieczór poezji Marty Dąbkowskiej w interpretacji aktorki Anny Lutosławskiej Jaworskiej uświetni recital fortepianowy w wykonaniu samego sponsora tego ważnego wydarzenia kulturalnego, Janusza Bieleckiego, a należący do cyklu „Muzyka zmysłów”