Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zwraca się z prośbą do przedstawicieli klubów sportowych oraz grup nieformalnych o przesłanie do dnia 29 września  propozycji rezerwacji boiska ORLIK w okresie od 2.10.2017 – 31.03.2018. na adres: sport@stara.ckiskrzeszowice.pl

W oparciu o przesłane informacje przygotowany zostanie harmonogram rezerwacji ww. boiska.