Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zwraca się z prośbą do przedstawicieli klubów sportowych oraz grup nieformalnych o przesłanie do dnia 9 października na adres: sport@stara.ckiskrzeszowice.pl propozycji rezerwacji boiska ORLIK w okresie od 15.10.2018 – 31.03.2019.
W oparciu o przesłane informacje przygotowany zostanie harmonogram rezerwacji ww. boiska.