ZAJĘCIA PLASTYCZNE – opiekun Pani Ilona Milewska

grupa 10-12 lat – godz.17.00-18.30

Zajęcia odbywają się w budynku CKiS – Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1  (1 piętro )

ZAJĘCIA WOKALNO-AKTORSKIE – opiekun Pani Anna Dijuk

godz.16.00-18.00, 18.00 – 20.00

Zajęcia prowadzone będą w budynku GOPS (przy Remizie OSP w Krzeszowicach)

ZAJĘCIA – SZACHOWE – Pan Kozłowski

godz. 16.00-19.00

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum w Krzeszowicach (ul. Długa 22)