Minął pierwszy rok funkcjonowania Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, które powstało w październiku 2009 roku, z przekształcenia Krzeszowickiego Ośrodka Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Celem działalności Centrum jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury, edukacji, sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Pozwólcie Państwo, że przedstawię, co zyskaliśmy, dzięki kontrowersyjnemu, jak się niektórym wydawało, połączeniu tych dwóch instytucji. 

 

1.      Stworzyliśmy ośrodek – faktyczne centrum – kształtujące życie kulturalne i sportowe naszej gminy, a co za tym idzie współtworzące wizerunek Krzeszowic.

2.      Przygotowaliśmy kompleksową ofertę kulturalną, edukacyjną, sportową dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

3.      Stworzyliśmy rodzicom możliwość wyboru – w jednym miejscu – propozycji zajęć dla dzieci i całej rodziny.

4.      Zaprosiliśmy do współpracy znakomitą kadrę instruktorów i trenerów, którzy poprzez swój zapał i profesjonalizm przyciągają do nas rzesze dzieci i młodzież. 

Sukcesy i osiągnięcia zespołów, prowadzonych przez naszych instruktorów, np. wokalno-aktorskiego Verso i tanecznego Top Dance także wpływają na zwiększenie liczby uczestników zajęć. Po awansie drużyny tenisa stołowego z V-tej do IV-tej ligi czy sukcesach młodych siatkarek wzrosła liczba zainteresowanych tym rodzajem sportu. Centrum kładzie także duży nacisk na edukację dzieci i młodzieży.

Działająca od wielu lat, przedtem w Krzeszowickim Ośrodku Kultury, obecnie w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall, wzbogaciła swą ofertę wystawienniczą i imprezową o program edukacji regionalnej. Prowadzone są także warsztaty edukacji o sztuce przez sztukę, towarzyszące każdej wystawie, połączone z zajęciami plastycznymi. 

Poza stałymi zajęciami, Centrum współpracuje także z krzeszowickimi szkołami, czego przykładem mogą być lekcje wychowania fizycznego, realizowane przez I-szą klasę Liceum Ogólnokształcącego, w formie zajęć tanecznych w CKiS, czy też udział młodzieży gimnazjalnej w lekcjach tańców świata w ramach edukacji artystycznej. Zajęcia mają miejsce w siedzibie Centrum, w Pałacu Vauxhall. Dużą nowością dla nas wszystkich, a także ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym będzie uruchomienie już w styczniu Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach.To propozycja dla dzieci w wieku 7-12 lat, wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich. Zgodnie z ideą uniwersytetu zajęcia dla dzieci są prowadzone przez wykładowców z prestiżowych uczelni wyższych i dotyczą wielu dziedzin nauki. Szczegóły na www.duwk.pl.

Tak jak zapowiadalismy, rozpoczęliśmy także działalność szkoleniową, organizując warsztaty taneczne (tańce integracyjne dla dzieci) dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Planujemy poszerzyć ofertę o szkolenia z zakresu teatru, sportu, muzyki czy kultury ludowej. Oprócz stałych zajęć i działalności edukacyjnej, Centrum organizuje szereg imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy. Poza sztandarowymi wydarzeniami, takimi jak Dni Krzeszowic, wprowadziliśmy do gminnego kalendarza imprez wiele nowych propozycji, m.in. paradę Żabki, żaby i ropuchy, organizowaną w Dniu Dziecka, wrześniowe Święto Ziemniaka w Miękini, czy w końcu jedną z najważniejszych: Majówkę hrabiny Zofii i dwa Jarmarki tradycji, wiosenny, towarzyszący Majówce… i świąteczny, na który zapraszam już w tę niedzielę, 19 grudnia. Te wydarzenia wpłynęły na stworzenie nowej przestrzeni kulturalnej i ożywienie scenerii Parku im. A. Bogackiego w Krzeszowicach.Przejęliśmy także zadanie organizacji Mistrzostw Europy w Trialu, odbywających się w maju, w Miękini.

Nową propozycją jest I Gminny Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych, który miał miejsce kilka dni temu, 10 grudnia. W następnym roku Przegląd będzie miał zasięg powiatowy i stanie się – mamy nadzieję – imprezą, która pozwoli na prezentację dorobku artystycznego i konfrontację grup i solistów, działających w obszarze kultury ludowej. Chcę także podkreślić, że działalność Centrum wykracza poza obręb Krzeszowic, a swoje zajęcia realizujemy także w świetlicach wiejskich w Nawojowej Górze, Siedlcu, Filipowicach (Centrum Kształcenia na Odległość) Nowej Górze-Łanach i Rudnie. Na koniec chcę podziękować Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście, za udział w naszych akcjach, imprezach i wszelakich wydarzeniach. Dziękuję za życzliwe uwagi, ale też za konstruktywne słowa krytyki. 

Życząc Państwu i sobie wielu kulturalnych i sportowych wrażeń, mam nadzieję, że w Nowym Roku 2011, będziemy spotykać się jeszcze częściej i jeszcze liczniej!

 

Tomasz Piechota – dyrektor CKiS w Krzeszowicach