Galeria w Pałacu Vauxhall CKiS zaprasza na przedpremierowy pokaz najnowszej sztuki Bogusława Schaeffera, który odbędzie się 28 czerwca 2013.

To od lat oczekiwany powrót Schaeffera do źródeł jego zainteresowań scenicznych. Pasjonująca – rodem z teatru
absurdu – historia będąca swoistym alter ego Bogusława Schaeffera uwikłanego w relację autor-aktor. Może być
odczytywana z jednej strony jako podsumowanie twórczości dramatopisarskiej Schaeffera, z drugiej zaś jako
rozległe studium skomplikowanego procesu powstawania dzieła scenicznego.
To także, głęboka refleksja nad współczesnym teatrem, pracą i miejscem aktora i rolą dramatopisarza. Napisana
niezwykle wartko, z typowym dla mistrzów takich jak Schaeffer językiem, jest prawdziwą literacką ucztą.
 
Bogusław Schaeffer – wybitny polski muzykolog, kompozytor, krytyk muzyczny, dramaturg, grafik i pedagog.
Autor książek i artykułów na temat muzyki współczesnej oraz historii muzyki. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Był dziennikarzem Polskiego Radia w Krakowie.
Od 1963 r. wykłada kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracował jako nauczyciel akademicki na
Uniwersytecie Jagiellońskim, w austriackim Salzburgu, holenderskim Middelburgu i w angielskim Yorku.
Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia.
W dorobku Bogusława Schaeffera znajdujemy trzysta utworów i dwadzieścia dwa gatunki muzyczne,
pełnospektaklowe sztuki teatralne, grafiki, książki.
 
Więcej informacji na plakacie.