Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego: „Począwszy od nowego roku szkolnego – szkoły, które chcą brać udział w systemie współzawodnictwa sportowego SZS muszą zarejestrować się w systemie informatycznym pod adresem www.srs.szs.pl do dnia 20 września br. oraz poprzez w/w system zgłaszać się w ciągu całego roku szkolnego do poszczególnych zawodów na każdym szczeblu rywalizacji – począwszy od szczebla gminnego.

Instrukcję obsługi systemu SRS można pobrać tutaj: INSTRUKCJA_SRS

Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie systemu w Powiecie Krakowskim prosimy o zarejestrowanie szkół w systemie SRS w wyznaczonym terminie.
Brak rejestracji szkoły w systemie skutkować będzie wykluczeniem jej ze współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego.