PROTOKOL_PASTORALKI_2015-page-001 PROTOKOL_PASTORALKI_2015-page-002 PROTOKOL_PASTORALKI_2015-page-003 PROTOKOL_PASTORALKI_2015-page-004

  Szanowni Państwo, Uczestnicy Przeglądu,

przedstawiamy dokładny plan prezentacji konkursowych w dniu 19 grudnia 2015, w Krzeszowicach.
Przesłuchania odbywają się w Pałacu Vauxhall, siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, w ścisłym centrum miasta, ul. Walkowskiego 1.

W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników Przeglądu – 30 grup śpiewaczych, 14 solistów,
9 grup dziecięcych i młodzieżowych.

Staraliśmy się aby załączony plan uwzględniał wszystkie Państwa prośby co do godziny występu, a my ze swej strony bardzo prosimy o punktualność i przestrzeganie ustalonego w regulaminie czasu prezentacji, który nie może przekroczyć 7 minut.

Prezentacje uczestników będzie oceniać komisja konkursowa w składzie:

Aleksandra Szurmiak -Bogucka, etnomuzykolog
Elżbieta Porębska-Kubik, etnograf
Jadwiga Bogucka, etnograf.

Dwukrotnie w ciągu dnia  – o godz. 12.30 i o godz. 15.00 – wytypowani przez jury i organizatorów uczestnicy konkursu wystąpią na scenie Świątecznego Jarmarku Tradycji, organizowanego przez
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Zachęcamy Państwa serdecznie do wysłuchania prezentacji swoich koleżanek i kolegów z innych grup, aby nasze spotkanie mogło także służyć wzajemnemu poznaniu, wymianie doświadczeń i integracji środowiska zajmującego się zachowaniem dziedzictwa kulturowego, tradycją i folklorem.

Wszystkich uczestników Przeglądu zapraszamy na poczęstunek, bloczki zostaną rozdane przed występami.

Każdy występujący otrzyma dyplom za udział, laureaci i nagrodzeni otrzymają dyplomy, statuetki Małego Anioła i Dużego Anioła oraz nagrody finansowe (miejsca I-III).

Mamy nadzieję, że udział w Przeglądzie i Świątecznym Jarmarku Tradycji w Krzeszowicach oraz odwiedziny w naszej gminie będą dla Państwa wielką przyjemnością.

Zapraszamy!

Poniżej program pastorałek

Program występów – Pastorałki 2015

pastoralki_na_strone-page0001

 

Karta zgłoszenia

Regulamin

Złoty Płużek – seminarium