Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie,

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Kuratorium Oświaty w Krakowie

zapraszają do wzięcia udziału w

VI Małopolskim Przeglądzie Szkolnej Twórczości Patriotycznej

14 kwietnia 2010 – eliminacje powiatowe

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – ul. dr. Walkowskiego 1

Cele Przeglądu:

· kształtowanie wśród młodych Polaków poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej

· promowanie wśród dzieci i młodzieży przeszłości, tradycji i kultury polskiej

· umożliwienie placówkom oświatowym zaprezentowania dorobku związanego z wychowaniem patriotycznym

· umożliwienia uczestnikom wystąpienia przed szeroką publicznością

Zgłoszenia:

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1,

32-065 Krzeszowice, tel. 12/ 282 14 65 lub 602 726 353,

email: promocja@kulturakrzeszowice.pl.

Do pobrania: REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA.