image01467977999

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza
na wystawę fotografii  

FOTOKLUBU KRZESZOWICKIEGO

VIEWPOINTS

15 lipca, piątek, godz. 19.00

Fotoklub Krzeszowicki działa w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Jego opiekunem jest Wojciech Dworaczek – instruktor fotografii, który inspiruje i rozwija fotograficzne umiejętności fotoklubowiczów.

Jak piszą o sobie:

Jesteśmy grupą pasjonatów, która za pomocą obiektywu stara się odnaleźć w otaczającym nas świecie rzeczy i zjawiska na pozór niezauważalne. Każdy z nas jest inny i charakteryzuje się odmienną wrażliwością. Stąd też hasło naszej pierwszej, wspólnej wystawy – ViewPoints. Piętnastu artystów i piętnaście różnych sposobów patrzenia i oceniania rzeczywistości. A łączy nas jedno – olbrzymia pasja do fotografii.

Autorzy wystawy:
Justyna Dębska, Bogdan Dyrbusz, Wojtek Dworaczek, Danuta Filipowicz,
Małgorzata Gwizdała, Robert Jachimowicz, Dariusz Kocot, Marian Lewicki,
Sara Łyszczarz, Elżbieta Musialik, Małgorzata Ostrowska, Malwina Redlarska, Wojciech Skóra, Karol Szewczyk, Anna Tarko.

wystawa czynna do 21 sierpnia 2016

witryna wystawy: viewpoints.club