Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty fotograficzne, które będą miały miejsce w czerwcu, w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Regularne zajęcia, w przypadku zebrania się grupy chętnych, rozpoczną się po wakacjach. Zajęcia będą odbywać sie w każdą sobotę, począwszy od 4 czerwca, w godzinach 11.30-13.00, w Pałacu Vauxhall, ul. Walkowskiego 1.

 

Założeniem warsztatów jest wyrobienie w uczestnikach fotograficznego widzenia otaczającego świata. Stopniowe poznawanie technicznych podstaw fotografowania skutkować będzie świadomym doborem technik i sprzętu, w celu jak najlepszego oddania zamierzonego efektu z jednoczesnym uświadomieniem ograniczeń, które napotyka fotograf. W czasie zajęć uczestnicy poznają fotograficzne środki wyrazu: ekspozycję, głębię ostrości, kompozycję. Poznają również podstawowe możliwości jakie daje cyfrowa obróbka obrazu. Poruszane tematy to m in. krótki przegląd krajowej i światowej fotografii, techniczne atrybuty zdjęcia, światło jako tworzywo fotografii, praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w formie ćwiczeń.

 

Zakładamy, że każdy chętny posiada swój aparat. Dobrze, aby był cyfrowy – będziemy mieli wtedy możliwość na bieżąco korygować ewentualne problemy i niejasności. Ważne jest aby aparat umożliwiał ręczne ustawienie parametrów naświetlania, a co najmniej posiadał możliwość ręcznego ustawienia czułości (ISO) oraz posiadał korektę ekspozycji.  Sprzęt nie musi być z wysokiej półki. Warsztaty poprowadzi Jarosław Milewski – członek Związku Polskich Fotografów Przyrody w latach 1995 -2003 oraz członek założyciel Okręgu Krakowskiego ZPFP. Brał udział w wielu wystawach fotograficznych zbiorowych oraz indywidualnych. Posługuje się techniką cyfrową oraz analogową (slajdy, negatywy cz-b). Aktualnie prowadzi studio graficzne oraz zajmuje się fotografią portretową i krajobrazową. Więcej na stronach: www.studio-graficzne.com i www.studio-graficzne.com/fotografiaslubna.