Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować (dokonać uzupełnienia rejestracji) przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi oraz zgłosić chęć startu w poszczególnych dyscyplinach nie później niż do 15 września 2016 roku. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą w/w systemu do poszczególnych zawodów. Nie ma innej możliwości zgłoszenia się do zawodów.