Organizatorzy tegorocznych eliminacji do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wzięcie w nim udziału.
Dziękujemy dyrekcji szkół i nauczycielom za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

W przesłuchaniach wzięły udział 44 osoby, w tym dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz jedna osoba dorosła.

Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie:

Teresa Nowak, polonistka
Anna Dijuk, aktorka, wokalistka
Stanisław Czesław Kurdziel, polonista, publicysta
Po wnikliwej i niełatwej ocenie jury wyłoniło laureatów tegorocznego konkursu oraz wytypowało uczestników eliminacji powiatowych w Mogilanach.

W załączeniu protokół jury

Protokół OKR 2016