Między 30 listopada 2018 a 1 lutego 2019 w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie będzie można oglądać szopki krakowskie wykonane przez Tadeusza Gillerta, członka grupy plastycznej „Zdrój”.
Wernisaż wystawy i spotkanie z twórcą odbędzie się 30 listopada o godz. 14.00