Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach szachowych prowadzonych przez pana Wiesława Kozłowskiego,  

zapraszamy we wtorki o godzinie 15.00, w sali nr 8, w CKIS w Krzeszowicach, ul. Walkowskiego 1.

Zajęcia trwają od 15.00 do 19.00