Zajęcia edukacyjne w Galerii w Pałacu Vauxhall

DETEKTYWI SZTUKI

 

Docelowa grupa odbiorców:

Zajęcie grupowe skierowane są do uczniów klas od IV do VIII.

Program zajęć:

Zajęcia podzielone są na dwa etapy:

1. Krótkie wprowadzenie do wystawy i wspólna rozmowa na temat sztuki:
– Kto jest autorem wystawy? – przedstawienie twórcy/ów aktualnej ekspozycji w galerii.
– W jakich dziedzinach sztuk plastycznych działa artysta? Jakich używa środków wyrazu? – analiza warsztatu artysty.
– Czy istnieją elementy wspólne, powtarzalne w poszczególnych dziełach? – określenie tematu przewodniego wystawy i próba odkrycia przynależności do epoki, prądu bądź stylu w sztuce.

2. Aktywne zwiedzanie z notatnikiem detektywa sztuki, w którym uczniowie kolejno rozwiązują zagadki i sami odkrywają zagadnienia związane z aktualną wystawą w galerii oraz podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych.

Koordynator zajęć:

Małgorzata Grończak – plastyk, filolog, specjalista ds. kultury i komunikacji wizualnej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

tel.: 571 401 051
e-mail: m.gronczak@stara.ckiskrzeszowice.pl

Czas trwania:

ok. 35 min

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

3 zł / osoba