Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkanców naszej gminy na finał VI Gminnego Przeglądu Jasełek, który odbędzie się 17 stycznia 2010, o godz. 10, w Centrum Kultury i Sportu w  Krzeszowicach. W tym roku, do szóstej już edycji już przeglądu,  odbywającego się 12 stycznia w Sance zgłosiło się 7 zespołów ze szkół podstawowych gminy Krzeszowice oraz grupa teatralna z Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej.  

 

Głównym celem przeglądu zarówno wtedy, jak i obecnie było pielęgnowanie polskich (lokalnych) tradycji obrzędowych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Ponadto udział w tego typu przedsięwzięciach pozwalał na kształtowanie wielu różnorodnych umiejętności i postaw wśród dzieci i młodzieży. Sprzyjał także integracji dzieci z różnych środowisk i okolic gminy, a także z gmin ościennych.

 Przez ostatnie 5 lat mieliśmy możliwość oglądania około 50 różnorodnych przedstawień, a przez szkołę w Sance przewinęło się ponad 1000 dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami pomagającym przy organizacji występu!  Formy przedstawień są bardzo różnorodne – od typowych klasycznych jasełek – po współczesne adaptacje. Pojawił się nawet teatr kukiełkowy, wykonany przez uczniów klasy III (szkoły podstawowej). Zawsze zachwyca bogactwo i pomysłowość strojów oraz scenografii.  Gminny Przegląd Jasełek odbywa się pod patronatem Rady Miejskiej w Krzeszowicach i ma charakter dwuetapowy. W Szkole Podstawowej w Sance spotykają się wszystkie zespoły deklarujące swój udział, a przedstawienia są ocenianie przez profesjonalne jury. Jury wybiera 3 najciekawsze zespoły, które mają możliwość zaprezentowania się podczas uroczystego Finału odbywającego się zawsze w Krzeszowicach, w obecności społeczności lokalnej oraz władz samorządowych.