Wystawa czynna będzie do 26 czerwca.

Wystawa malarstwa i rzeźby czołowych polskich artystów przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie – to wystawa, jakiej jeszcze w Krzeszowicach nie było! Zobaczą Państwo sztukę najwybitniejszych przedstawicieli okresu Młodej Polski, m.in.  Włodzimierza Błockiego, Józefa Pankiewicza, Jana Ciąglińskiego, Olgi Boznańskiej, Jana Stanisławskiego, Stanisława Kamockiego, Franciszka Żmurki, Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza.  Wystawa powstała dzięki uprzejmości i we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Autorem scenariusza wystawy i jej kuratorem jest Urszula Kozakowska-Zaucha, adiunkt Działu Malarstwa Muzeum Narodowego.

Okres modernizmu – Młodej Polski przypadający na przełom XIX i XX wieku był w polskim życiu artystycznym okresem wzmożonej intelektualnej i artystycznej aktywności, a także szczególnego ożywienia sztuki we wszystkich odmianach. Stolicą Młodej Polski był Kraków, zwany Polskimi Atenami, który święcił wówczas gody – jak napisał w swoich wspomnieniach Stanisław Przybyszewski, wódz dekadentów, anarchista ducha, autor koncepcji nagiej duszy. Kraków pulsował wówczas życiem intelektualnym, tu funkcjonowała Szkoła Sztuk Pięknych, w roku 1900 przemianowana w Akademię Sztuk Pięknych, tu w roku 1897 założone zostało elitarne Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka”, tu działał kolekcjoner, mecenas i wielki znawca sztuki – Feliks „Manggha” Jasieński, którego imponujący zbiór młodopolskiego malarstwa, rzeźby i grafiki ofiarowany został Muzeum Narodowemu w Krakowie w 1920 roku.

Zobacz wybrane obrazy