Uprzejmie informujemy o zmianie terminu składania ofert w ogłoszonym przetargu – z 17.12.2010 godz. 9.00 na 20.12.2010, godz. 9.00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 405440 – 2010 data 10.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kultury I Sportu w Krzeszowicach, Ul. dr Jana Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. (12) 28 214 65, fax. (12) 28 214 65.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 17.12.2010 r. godzina 9:00, miejsce : sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach , ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice..
  • W ogłoszeniu powinno być: 20.12.2010 r. godzina 9:00, miejsce : sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach , ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice..